Hartelijk welkom bij Friedeke Hendriks

Home      Wie zijn wij?      Aanpak      Trainingen      Kwaliteit      Sponsoring      Contact

Hoe is onze aanpak?

Samen met u bekijken we de vraag. Onze rol is daarbij:

  • De echte vraag of het echte probleem in beeld krijgen
  • Helpen een volgende stap in de ontwikkeling (van uw organisatie) te maken
  • Beleid ontwikkelen en (begeleiden bij) invoeren
  • Een 'vage' vraag vertalen in een concrete aanpak
  • Mensen enthousiast maken voor deze aanpak
  • Stapsgewijze uitvoering en invoering.
  • Ontwikkeling van trainingen op maat

Op praktische wijze en met gezond verstand en enthousiasme gaan we aan de slag. Stap voor stap werken we
toe naar het doel. Ons motto: Houd het eenvoudig en begrijpelijk, geef richting en maak successen duidelijk !

Soms maken we bij kick-off’s en brainstormbijeenkomsten gebruik van entertainment-achtige werkvormen waarbij acteurs ingeschakeld worden. Zij 'spiegelen' – op uw aanwijzingen - datgene wat er leeft in uw organisatie (het gedrag, de wijze van met elkaar omgaan) en zetten dat op het toneel.

Ook bij trainingen zetten wij acteurs in.

Deze interactieve werkvormen leiden veel sneller dan discussies tot een gemeenschappelijk beeld van waar het om gaat en zijn bovendien inspirerend en humoristisch.